Фестивал „Свободата да бъдеш“ – съседите също проявиха интерес