Фестивал „Свободата да бъдеш“ – обща снимка на екипите