Отказ от отговорност

Създателите и собственици на този сайт нямат медицинско образование и споделят собствен опит и постигнати лични резултати.

Посетителите нямат право да използват този сайт и информацията в него по друг начин, освен за следното:

  • Преглеждане на сайта и информацията на линковете от него;
  • Регистрация в Клуб Галанто, за клубни дейности или други мероприятия, за които дава информация;
  • Използване на данните за контакт със собствениците или треньори от клуба във връзка и по тематиката на сайта.

Собствениците на сайта не поемат отговорност за информацията на адресите, към които водят линкове от този сайт.

Всички твърдения за контрол на теглото се отнасят за Програмата за управление на теглото на Herbalife Nutrition, която включва, наред с другите неща, балансирана диета, редовни упражнения, достатъчно количество течности на ден, използвани при необходимост на хранителни добавки, както и подходяща почивка. Възможно е резултатите да са различни за различните хора.

Споменатите в сайта продукти не са предназначени за диагноза, лечение, третиране или предотвратяване на заболявания.

Информацията, свързана с доходи, се отнася за отделните описани лица, примери или истории и не представлява среден или обичаен доход.

Декларация за авторските права

Снимките с резултати на хора, различни от собствениците  на сайта са публикувани след разрешение на сниманите лица. Всички данни и информация във всякакъв вид и форма, публикувани на сайта, могат да се възпроизвеждат само с предварително разрешение от техните автори. Всяко подобно разрешение трябва да посочва ясно ограниченията за използване.

Забележка: В случай на противоречие между значенията на преведени варианти на тази декларация за отказ от отговорност, с предимство се ползва значението във версията на български език.

Comments are closed.