Как да стопим висцерални мазнини?

„Висцералните“ или още „вътрешните“ мазнини са мазнините, които се намират около вътрешните органи и в самите органи. Естествено е болшинството висцерални мазнини да са разположени в коремната област – там са повечето ни вътрешни органи. Талията е нещо, което най-бързо се „сваля“. Това създава впечатлението, че вътрешните мазнини също най-лесно…

Продължи да четеш