Клуб Галанто

Член на клуб Галанто може да стане всеки – без разлика от националност, раса, религия, пол, партийна принадлежност, социално положение или какво да е друго, което разделя хората. Но за да бъде предпочитан член, то този човек трябва: Да не натрапва по никакъв начин различията си от другите членове на…

Продължи да четеш