Ikigai – “the reason for being”

Ikigai - "the reason for being"

Ikigai – “the reason for being”

Икигаи е термин от японската философия за дълъг живот. Най-общо икигаи означава „причината да бъдеш“.

Икигаи прави живота на човек стойностен и полезен, а самия него – щастлив.

Без значение дали го разбира или не, всеки човек има свой собствен „икигаи“. Но не всеки го е достигнал. Голяма част от хората изобщо не се и опитват. Обвиняват всичко и всеки и не се опитват да разберат, че причината за нещастието им е може би в самите тях.

Терминът е японски, но ако погледнете схемата, лесно ще разберете, че се отнася за всички нас.

Всеки човек голяма цел или мечта в живота, спокойно може да я постави на мястото, отредено в схемата за икигаи. Как ще я нарече не е толкова важно. Важно е да я дефинира. Да я осмисли. И да се стреми към нея.

За да я достигне, човек трябва да опознае първо себе си: какво обича, в какво е добър, по какъв начин иска да изкарва прехраната си.

Трябва да познава и заобикалящата го действителност, за да определи с какво може да бъде полезен на този свят, каква е неговата мисия.

По този начин пътят към нея ще бъде вълнуващ, а животът му – стойностен.

Схемата е пределно изразителна и всеки може да я разбере, като я разгледа и помисли по нея.

About LZ3AI

Healthy Nutrition and Active Lifestyle Trainer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *